Chính sách hoàn tiền

Trong trường hợp khách hàng không nhận được đúng sản phẩm từ nhà phân phối của Công ty TNHH Vita Health Việt Nam như yêu cầu, Công ty TNHH Vita Health Việt Nam sẽ có trách nhiệm thương lượng và đưa ra giải pháp hợp lý theo từng trường hợp cho khách hàng. Tuy vậy, Công ty TNHH Vita Health Việt Nam vẫn khuyến khích các khách hàng cần tìm hiểu kỹ về Công ty trước khi tiến hành giao dịch. Các giao dịch cần thực hiện theo trình tự và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Ban Quản lý website.