Điều khoản thanh toán

Tất cả khách hàng khi tham gia giao dịch dưới mọi hình thức tại www.vitahealth.vn đều được bảo mật thông tin.

1. Phương thức thanh toán

Khách hàng chuyển khoản qua thông tin tài khoản sau:
Tên chủ tài khoản: Công ty TNHH Vita Health Việt Nam.
Số tài khoản: 037.1.00.0400687 – Ngân hàng VCB Tân Định – PGD Hai
Bà Trưng.

2. Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Công ty TNHH Vita Health Việt Nam hoặc các Quy định và Điều
kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng. Trong trường hợp biện pháp thương lượng giữa hai bên không đi đến thỏa
thuận cuối cùng, khiếu nại hoặc tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án theo Luật bảo vệ Người tiêu dùng về Giải quyết tranh chấp giữa người
tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

3. Quy định chấm dứt thỏa thuận

Trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc vi phạm Quy Định sử dụng trang web trong việc thanh toán, chúng tôi có quyền đình
chỉ hoặc khóa tài khoản của quý khách. Nếu khách hàng không hài lòng với bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy tắc, chính sách, hướng dẫn,
hoặc cách thức vận hành của website www.vitahealth.vn thì vui lòng thông báo tới Ban quản lý website theo email, chúng tôi sẽ tiếp nhận
thông tin và có thể xem xét để sửa đổi cho phù hợp với tình hình hiện tại.

Ban Quản lý website.